Štrkopiesky

Frakcia Obj. hmotnosť 1m3 Použitie
0 - 4
0 - 8
1,614 t Jemný štrkopiesok vhodný na potery hál a tenkostenné betóny spĺňa normu STN 72 1512, 0-4 aj do špeciálnych betónov, A-0-8 60%
0 - 16
0 - 22
1,692 - 1,84 t Vhodný na na všeobecnú betonáž podláh, stropných dosiek a výrobu betónu do triedy B12,5 (Prírodné ťažené hutné kamenivo A-0-22 40% SHR 1990 STN 72 1512)
4 - 8
8 - 16
1,315 - 1,45 t Vhodný na betonáž, miešanie a namiešanie špeciálneho betónu do triedy max. B35 , vodostavebný betón (Prírodné ťažené hutné kamenivo A-8-16 STN 72 1512)
16 - 22
16 - 32
1,598 t Kamenivo 16-63 dto., 22 a viac neobsahuje jemný piesok, vhodný na zásypy základov, podklad pod cesty , okrasné násypy a ukážkové architektonické práce
0 - 32
0 - 64
1,650 - 1,84 t Podsypový štrkopiesok na spevnenie stavebných plôch.